Αναζήτηση

Register

Η ACT Α.Ε. από το 1990 αναπτύσσει και εφαρμόζει κάθετες λύσεις πληροφορικής αποκλειστικά για τον κλάδο των Οχημάτων. Η ηγετική θέση της εταιρείας είναι αποτέλεσμα της βαθιάς τεχνογνωσίας και μακράς εμπειρίας στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων και εξειδικευμένων συστημάτων πληροφορικής.

Αυτοκίνηση ΕΚΟ 2018

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ (πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο)

Latest News